22 Φεβ 2010

TO NEΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Συγκροτήθηκε άμεσα σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Σκακιστικού Ομίλου Αιγάλεω όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Κυριακής. Στη γενική συνέλευση επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα και φάνηκε η πρόθεση των μελών του σωματείου να παρέχουν τη βοήθειά τους ποικιλοτρόπως. Το νέο συμβούλιο έχει την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Δρακόπουλος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Κατωπόδης Σπύρος
Γενικός Γραμματέας: Κυριακόπουλος Παναγιώτης
Ταμίας: Ρηγάτος Ανδρέας
Έφορος Ανάπτυξης: Σπυρακόπουλος Ιωάννης
Μέλη: Σκυριανόγλου Δημήτρης, Καραγιάννης Σπύρος

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κώστας Δρακόπουλος είναι ο έβδομος κατά σειρά πρόεδρος του συλλόγου από το 1985 οπότε ιδρύθηκε ο Σκακιστικός Όμιλος Αιγάλεω. Προηγήθηκαν οι Φράγκος Νικόλαος, Κυριακόπουλος Παναγιώτης, Μαραλέτος Αριστείδης, Κοντομάρης Στέφανος, Σπυρακόπουλος Ιωάννης και Σκυριανόγλου Δημήτρης. Από τους παραπάνω οι τρεις μετέχουν και στο σημερινό συμβούλιο!

Επιπλέον για την Ελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν:
Λιάσκος Δημήτριος
Καλόφωνος Δημήτριος
Καυκαλάς Εμμανουήλ

Καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους!