13 Οκτ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τα άρθρα 11,19,20,21 του καταστατικού του σωματείου μας, καλούνται τα τακτικά μέλη του σωματείου με την επωνυμία ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ – Σ.Ο.Α., σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30, στο εντευκτήριο του σωματείου στη διεύθυνση Ιερά Οδός & Σούτσου, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, στο Αιγάλεω με θέματα:

1. Διοικητικός απολογισμός του σωματείου για τη διαχειριστική χρήση Ιανουάριος-Οκτώβριος 2021, λογοδοσία πεπραγμένων για τα έτη 2018-2021, οικονομικός απολογισμός για το διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2021, έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τροποποίηση καταστατικού (άρθρα 3,5,6,7,11)

3. Αρχαιρεσίες προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής.

4. Διάφορα θέματα

Στη Γ.Σ., δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη (Άρθρο 19 Καταστατικού). Παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν άμεσα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις το αργότερο έως 21/10/2021. 

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και να εκλεγούν τα ταμειακώς εντάξει μέλη, οι δε αιτήσεις υποψηφίων μελών για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά (στο e-mail: skaki.aegaleo@gmail.com) στο σωματείο έως 21-10-2021. 

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  στις 23-10-2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 17.30 με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης. 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης και ώρα 18.30-19.30 και αν χρειασθεί θα παραταθεί με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής.

Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Αιγάλεω